Když smutek kloní Tvojí hlavu
marně Tě toužím pohladit.
A když smutné řeči vedeš,
ústa Tvá polibkem utišit.
*

Tvé oči jsou jak túně teskné
a já je nesmím rozesmát.
Jsi jako strážce mého spánku
a já v tom klidu nesmím … číst dál